• สถาบัน
  • คำกล่าวถวายสัตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน

โครงการรู้รักษ์สามัคคี

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 22

วัตถุประสงค เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความรักในองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ... อ่านต่อ

สตง. กับ การทำงานเป็นทีม (Team Work)

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 25

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมอย่างถูกต้อง  ๒.... อ่านต่อ

โครงการสัมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การตรวจเงินแผ่นดินและดิจิทัลภาครัฐ"

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 23

สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "... อ่านต่อ