โครงการสัมมนาร่วมมือระหว่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) และคณะทำงานกำกับฯ

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 2562 อ่าน 20
รูปที่ 1