โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)"

โพสเมื่อ 29 พ.ย. 2561 อ่าน 150
รูปที่ 1
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)"

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 99 คน

สถานที่ : โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

จัดโดย กลุ่มพัฒนาบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โทร. 1726 , 1729

เอกสารประกอบ