โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสเมื่อ 02 ก.พ. 2558 อ่าน 5,114
สถาบันพัฒนาข้าราชการ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" และเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" รุ่นที่ ๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบ