เคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

โพสเมื่อ 12 พ.ย. 2558 อ่าน 164
คงจะมีหลายคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุที่ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางที่จะทำให้ทุก ๆ ประเทศสามารถสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้ หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เร่งพัฒนาบุคลากรของตนโดยการส่งเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนแม้ว่าจะเรียนกับเจ้าของภาษาเพียงอย่างเดียว อาจจะยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องทำให้ตนเองคุ้นเคยและใกล้ชิดกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากเท่าที่จะมากได้ ที่สำคัญต้องมีแรงบันดาลใจที่มากพอที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มีผู้ที่นำเสนอเคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ตามลิงค์นี้เลยค่ะ http://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/applying-to-university/9-things-you-can-do-to-improve-english-skills/ ผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ลองดูนะคะ มีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ย่อมจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ 
หมวดหมู่: 
ภาษา