คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการ ?

โพสเมื่อ 01 ต.ค. 2557 อ่าน 72
มาก
55% (10 โหวต)
ปานกลาง
33% (6 โหวต)
ควรปรับปรุง
11% (2 โหวต)
Total votes: 18