บล็อกของ นายนิพนธ์ ไกรประเวศ

เปิดการอบรมผ่านระบบ e-Learning

สพข.กำหนดเปิดการอบรมผ่านระบบ e-Learning ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างที่ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าเรียนสามารถแจ้งติดต่อได้ทางเว็ปไซต์นี้เพื่อขอลงทะเบียนและรับรหัสเพื่อเข้าระบบ หรือโทรภายในเบอร์ ๘๐๙๖

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ขอเชิญชาว สตง.ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้คำติ ชม กับเว็ปไซต์สถาบันธรรมาภิบาล เพื่อทางผู้ดูแลจะได้นำคำติ ชม ไปปรับปรุง พัฒนา ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามความต้องการของผู้ใช้ชาว สตง.ต่อไป
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้ดูแล